Ψύξη

Θέρμανση

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Αντλίες Θερμότητας - Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

Επικοινωνία

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εγκατάσταση και Συντήρηση Αντλιών ΘερμότηταςΣυντήρηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα

Η συντήρηση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα είναι απαραίτητη για την καλύτερη απόδοση και λειτουργία της συσκευής σε βάθος χρόνου:
  • έλεγχος και καθαρισμός boiler
  • αντικατάσταση ανοδικής προστασίας δοχείου
  • πλήρωση δοχείου με αντιψυκτικό υγρό (κλειστό κύκλωμα)
  • αντικατάσταση φλάντζας
  • έλεγχος μονώσεων / θερμοστάτη